Inspekce nemovitostí – přístrojové vybavení a pomůcky inspektora nemovitostí

26.8.2017

Přístrojové vybavení a pomůcky certifikovaného inspektora nemovitostí slouží hlavně ke spolehlivému odhalení poruch nemovitosti a k vypracování správného návrhu na odstranění poruchy a nežádoucích projevů poruchy nemovitosti.

V rámci mnou prováděných inspekcí nemovitostí používám mé vlastní přístrojové vybavení a mé vlastní pomůcky.

Jedná se o kvalitní a spolehlivé vybavení, na které se mohu spolehnout.

Termovizní kamera FLIR E8

Termovizní kamera FLIR E8

Spolehlivá profesionální termovizní kamera s rozlišením 320 x 240 lehké konstrukce s velkým displejem. Multispektrální dynamické zobrazení technologií MSX® Multi Spectral Dynamic Imaging pro infračervený obraz s lepším prokreslením detailů. Integrovaný digitální fotoaparát.

Mimo jiné nepostradatelný pomocník při odhalování zdrojů vlhkosti budov. S možností modelovat si situace vzniku plísní. Termovizní kamera pomáhá inspektorovi nemovitostí odhalovat místa, kde dochází k největším únikům tepla (tepelné mosty, okna, dveře ...), prověřuje kvalitu a nedostatky zateplení staveb. Pomáhá identifikovat závady a poruchy na elektroinstalaci, podlahovém topení ...

Měřič hloubkové hmotnostní vlhkosti Doser DM4A

Měřič hloubkové hmotnostní vlhkosti Doser DM4A

Vlhkoměr je určen k měření hloubkové hmotnostní vlhkosti obsahu vody v materiálech staveb do hloubky 3-4 cm od povrchu.

Vlhkoměrem lze spolehlivě měřit vlhkost materiálů – pórobeton, cihly, omítky, písek, cement, eternit, podlahové desky, anhydrity, cementové desky, beton, mramor, dřevěný nábytek, přes 20 druhů dřeva. Inspektor nemovitostí má ve vlhkoměru pomocníka při určování příčin vzniku plísní.

Měřič povrchové hmotnostní vlhkosti Storch HPM 2000

Měřič povrchové hmotnostní vlhkosti Storch HPM 2000

Spolehlivý elektronický vlhkoměr k určení povrchové vlhkosti dřeva, omítky, zdiva. Vlhkoměr disponuje odepínací měřící hlavou.

Laserový teploměr povrchových teplot testo 830-T2

Laserový teploměr povrchových teplot testo 830-T2

Infračervený teploměr testo 830-T2 umožňuje efektivně a bezdotykově provádět měření povrchové teploty. S IR-teploměrem jste dobře vybaveni především pro kontrolní měření ve stavebnictví, průmyslu a řemeslech. Pistolový design usnadňuje manipulaci a vestavěný procesor zajišťuje přesné výsledky měření. Optika 12:1 a procesor s vysokým rozlišením pro přesné výsledky měření. Možnost nastavení stupně emisivity.

Nepostradatelný pomocník při spolehlivém zjišťování zdrojů a příčin vlhkosti, plísní a netěsností stavební konstrukce.

Měřák kvality vzduchu testo 535 CO2 detektor

Měřák kvality vzduchu testo 535 CO2

Průměrný Evropan stráví 90 procent svého času v uzavřených prostorech. Není tedy divu, že má kvalita vzduchu v místnosti mimořádný vliv na náš pocit pohody a na naše zdraví. Zda je vzduch v místnosti – například v kancelářích – čerstvý a je zdrojem energie nebo zda je vydýchaný a vyvolává tím únavu, ztrátu koncentrace, pocit nepohody, dokonce i zdravotní problémy, to zjistíte s přístrojem pro měření CO2 testo 535. Vydýchaný vzduch v místnosti totiž obsahuje podstatně více CO2 než čerstvý vzduch.
Výborný pomocník při přesném měření CO2 v objektech, kde je prováděna inspekce nemovitostí hlavně s ohledem na lidské zdraví. Spolehlivě odhalí, zda klient inspektora nemovitostí správně nebo nesprávně větrá.

Možnost dlouhodobého měření pomocí vytvoření maximální a průměrné hodnoty. Dlouhodobě stabilní, určený i pro dlouhodobá měření, maximálně přesný, 2-kanálový, infračervený senzor měří koncentraci CO2 ve vzduchu v místnosti. Při dlouhodobém měření analyzujete výsledky měření pomocí naměřených min., max. a průměrných hodnot, které můžete kdykoliv vyvolat stisknutím tlačítka.

Multifunkční měřič vlhkosti vzduchu, teploty vzduchu a rosného bodu vzduchu testo 625

Multifunkční měřič vlhkosti vzduchu, teploty vzduchu a rosného bodu vzduchu testo 625

Vlhkoměr a teploměr ve formě kompaktního přístroje s integrovanou vlhkostní hlavicí sondy pro měření vlhkosti a teploty vzduchu. Velký dvouřádkový displej zobrazuje vlhkost, teplotu mokrého teploměru nebo rosný bod a teplotu. Zobrazení teploty a relativní vlhkosti / teploty mokrého teploměru / rosného bodu, hodnoty max. / min., tlačítko Hold pro podržení naměřené hodnoty, podsvícení displeje, funkce Auto-Off (automatického vypnutí. Patentovaný vlhkostní senzor. TopSafe, ochrana přístroje proti nečistotám a nárazu.

Slouží pro zjišťování příčiny vzniku nežádoucí vlhkosti, kondenzace a plísní.

Termická anemometr (měření vlastností proudění vzduchu) testo 405i

Termická anemometr (měření vlastností proudění vzduchu) testo 405i (1)  Termická anemometr (měření vlastností proudění vzduchu) testo 405i (2)

Termický anemometr testo 405i v kombinaci s chytrým telefonem nebo tabletem, je kompaktním měřicím přístrojem pro měření rychlosti proudění, teploty a objemového průtoku vzduchu. Teleskopická sonda, prodloužitelná až na 400 mm, umožňuje flexibilní měření v místnostech a vzduchotechnických kanálech. Díky aplikaci testo Smart Probes App nainstalované v mobilním telefonu, můžete prostřednictvím Bluetooth pohodlně odečítat naměřené hodnoty, rychle a jednoduše nastavit měření objemového průtoku a spolehlivě určit časovou a bodovou střední hodnotu. Protokoly měření lze poté zaslat rovnou e-mailem ve formátu *.pdf nebo *.xls. Kompaktní profesionální měřicí přístroj z řady chytrých sond Testo pro použití s chytrými telefony / tablet. Snadná konfigurace průřezu kanálu (rozměry a geometrie) pro stanovení objemového průtoku. Analýza a zaslání naměřených dat pomocí aplikace pro chytré sondy testo Smart Probes App.

Nenahraditelný pomocník při identifikaci netěsností stavebních konstrukcí obvykle vedoucích k tepelným ztrátám a nežádoucí kondenzaci vedoucí k degradaci tepelně izolačních vrstev.

Sada k měření tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukce testo 635-2

Sada k měření tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukce testo 635-2 (1)  Sada k měření tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukce testo 635-2 (2)  Sada k měření tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukce testo 635-2 (3)

Sada k měření tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukce testo 635-2 (4)

Hodnota U (součinitel prostupu tepla stavební konstrukcí) je nejdůležitější hodnota k prokázání tepelných ztrát budovy. S teploměrem a vlhkoměrem testo 635-2 a s vhodným příslušenstvím ze sady pro měření hodnoty U zjistíte hodnotu U tak snadno, jako nikdy doposud. Rychlé a bezchybné vyhodnocení sanačních opatření. Integrovaná paměť a snadné vyhodnocení pomocí počítačového softwaru.

K posouzení schopnosti tepelné izolace stavebního dílu (zdi, okna) musíte znát koeficient prostupu tepla, zkráceně „hodnotu U“.
Mini data logger testo 174

Mini data logger testo 174

Data logger teploty a relativní vlhkosti vzduchu testo 174T je praktickým pomocníkem při kontinuálním měření teploty (např. v bytech postižených plísní, skladech ...). Disponuje rozhraním USB pro přenos dat do počítače. Paměť pro 16 000 naměřených hodnot teploty, provoz z baterií cca 500 dní. Vodotěsný podle IP65, ve shodě s HACCP a certifikát dle EN 12830. Vyhodnocení dat pomocí software.

Inspektorem nemovitostí je využíván zejména ve sporných případech užívání bytu z hlediska teploty a relativní vlhkosti vzduchu, kdy vysoká relativní vlhkost vzduchu může být příčinou nežádoucí kondenzace a následného vzniku plísní.

Digitální endoskop s funkcí inspekční kamery

Digitální endoskop s funkcí inspekční kamery

Nepostradatelný pomocník k provádění inspekce stavu v obtížně přístupných místech. Pomáhá odhalit výskyt plísní, výskyt nežádoucí kondenzace, nesprávnou pokládku izolantů, poruchy dodatečné pojistné hydroizolace střechy ...

SW měřák intenzity zvuku na měření hladiny zvuku

SW měřák intenzity zvuku na měření hladiny zvuku

Rychlý a operativní pomocník při orientaci hladiny vzduchu v objektech inspekce nemovitostí. Téměř každá stavba má své zvukové limity. Pomocí SW měřáku je inspektor nemovitostí schopen rychlé orientace v této problematice.

SW měřák intenzity světla na měření hladiny světla

SW měřák intenzity světla na měření hladiny světla

Rychlý a operativní pomocník při orientaci hladiny intenzity světla v objektech inspekce nemovitostí. Téměř každá stavba má své požadavky na intenzitu světla a světelné limity. Pomocí SW měřáku je inspektor nemovitostí schopen rychlé orientace v této problematice.

Stavební mikroskop Ollockuo Macro Pro

Stavební mikroskop Ollockuo Macro Pro

Pomocí iPhonu získáme digitální mikroskop nebo lupu pomocí makroobjektivů olloclip. Objektivy Macro Pro jsou ideální, když potřebujete zachytit všechny detaily zblízka. Můžete díky nim během pár okamžiků sdílet krásné makro snímky a videa, ostré v celém záběru. Jednoduše zvolte požadovaný stupeň zvětšení (7x, 14x nebo 21x) a máte ostré, detailní fotky s ještě vyšší hloubkou ostrosti.

Pro inspektora nemovitostí to skýtá možnost kvalitně a jednoznačně dokumentovat detaily poruch (trhliny, plísně, výkvěty solí ...).

Klínek pro měření průhybů a rovinnosti

Klínek pro měření průhybů a rovinnosti

Klínek spolu s ocelovou kuličkou slouží inspektorovi nemovitostí k ověřování rovinnosti podlah a míry průhybu stavebních konstrukcí. Užitečný a jednoduchý pomocník.

Digitální laserový dálkoměr Bosch Zamo

Digitální laserový dálkoměr Bosch Zamo

Malý, spolehlivý pomocník s jednoduchým ovládáním. Rychle a přesně lze měřit délky a vzdálenosti až 20 m. Technologie vyvinutá firmou Bosch zabezpečuje výsledky měření s přesností ±3 mm díky laserové technologii. Díky šikovným rozměrům a malé hmotnosti pouze 80 g se tento praktický přístroj vejde do každé kapsy u kalhot. Přesné měření úseků a vzdáleností laserovou technologií. Jednoduché intuitivní ovládání jedním tlačítkem. Dobře odečitatelný displej s podsvícením.

Laserová vodováha se stativem

Laserová vodováha se stativem

Spolehlivý nástroj pro kontrolní činnost inspektora nemovitostí hlavně v oblasti inspekce rovinnosti částí stavební konstrukce.

Mechanický měřič sklonu BMI 10 x 10 cm

Mechanický měřič sklonu BMI 10 x 10 cm

Praktické kapesní měřidlo sklonu. Jednoduchý pomocník pro rychlé stanovení sklonu. Inspektorem nemovitostí často používáno ke kontrole sklonu částí stavební konstrukce (parapety, okapový systém, podlahy teras a balkonů ...).

Kovová magnetická vodováha délky 2 m

Kovová magnetická vodováha délky 2 m

Inspektor nemovitostí používá dlouhou vodováhu nejčastěji ke kontrole rovinnosti stavebních ploch a všude tam, kde je potřeba „dvoumetrovou lať“.

Digitální úhloměr a sklonoměr

Digitální úhloměr a sklonoměr

Nástroj inspektora nemovitostí na kontrolu sklonů a úhlů stavebních konstrukcí. Nejčastěji se používá na kontrolní měření „pravoúhlosti“ stěn, příček a stavebních otvorů.

Pravítko pro měření trhlin

Pravítko pro měření trhlin

Nepostradatelný pomocník při diagnostice trhlin ve stavební konstrukci. Inspektor nemovitostí pomocí pravítka pro měření trhlin měří a dokumentuje velikost trhlin.

Revizní teleskopické zrcátko s osvětlením

Revizní teleskopické zrcátko s osvětlením

Inspektoru nemovitostí slouží ke kontrole prostorů s omezeným přístupem.

Multifunkční detektor kovů, napětí, dřeva, cihel. Indikace akustická + LCD

Multifunkční detektor kovů, napětí, dřeva, cihel. Indikace akustická + LCD

Přístroj je vybaven LCD displejem s 10-stupňovým indikačním sloupcem a s akustickým signálem pro lokalizaci resp. signalizaci objektu. Uživatel si může zvolit jeden ze 4 režimů: auto, kov, dřevo, vedení pod napětím. Různé tóny signalizují, zda se jedná o dřevo, kov nebo o vedení pod napětím. Napájení zajišťuje 9V baterie. Rozměry 176x33x78mm, hmotnost 157g.

Zkoušečka napětí, dvojpólová, FLUKE T150/VDE

Zkoušečka napětí, dvojpólová, FLUKE T150/VDE

Zkoušečka napětí a průchodu od Fluke bere v úvahu požadavky inspektorů nemovitostí. Optimálně kombinuje bezpečnost, pohodlné ovládání a přímá hlášení ve všech pracovních situacích. CAT IV 600. LED/LCD displej. Připojitelné zatížení. Test od 30 mA RCD/FI. Měření odporu. Přehledný LED displej. Optická a akustická zkouška průchodu. Zkouška napětí. Zobrazení polarity. 1-pólová identifikace fází. Trvalý ukazatel stavu nabití baterie. Indikace napětí při vybitých bateriích. Indikace směru otáčení. Funkce kapesní svítilny. Podsvícený LCD displej. Funkce Data Hold.

Univerzální klíč pro zámky

Univerzální klíč pro zámky

Univerzální pomocník inspektora nemovitostí. Ideální pro otevírání elektrických rozvaděčů, plynových a vodních kohoutů, pro klimatizaci, ventilaci a odvzdušňování topení. Vhodný také pro kliky oken či dveří a pro komínová dvířka.

Kouřové detekční trubičky

Kouřové detekční trubičky

Kouřové trubičky slouží jako vyvíječ kouře. Kouř inspektoru nemovitostí vizualizuje úniky vzduchu a tepla ve stavební konstrukci nemovitosti. Termický anemometr obvykle indikuje a kvantifikuje místa nebo linie se zvýšeným prouděním vzduchu. Termovizní kamera může diagnostikovat pohyb chladného vzduchu podél netěsností a lokalizuje ochlazující se plochy stavebních konstrukcí. Jedná se o jednoduchou a cenově nenáročnou diagnostiku netěsností stavební konstrukce. Tato diagnostika nenahrazuje v plné kvalitě tzv. BLOWER DOOR TEST. Zařízením na BLOWER DOOR TEST se vytvoří v domě podtlak 50 Pa a při použití diagnostických přístrojů a zařízení vyhledáváme postupně od nejnižšího podlaží do vyšších podlaží netěsnosti a defekty v konstrukcích objektu a na technologických zařízeních.

Respirační maska ReSpimask na neobvykle účinnou ochranu proti sporám plísní

Respirační maska ReSpimask na neobvykle účinnou ochranu proti sporám plísní

Inspektor nemovitostí musí při inspekcích chránit své zdraví. Obličejová maska s membránou z nanovláken zachytí nebezpečné viry a bakterie, ale také roztoče, plísně, smogové a prachové částice i pyly. ReSpimask® vás spolehlivě ochrání před znečištěným ovzduším, alergeny i nemocemi. Bezkonkurenční vlastnosti dodává ReSpimask® mechanická membrána tvořená nanovlákny. Zadrží i nejmenší nebezpečné částice, aniž by maska musela být napuštěna jakýmikoliv chemikáliemi či stříbrem. Struktura membrány přináší maximální ochranu při dokonalé prodyšnosti. Účinnost ReSpimask® umocňují také další prvky jako unikátní tvarování a adhezivní proužek, který zajišťuje dokonalou přilnavost a těsnost.

Dalšími malými, ale důležitými pomocníky inspektora nemovitostí jsou skládací a svinovací metr, souprava na odebírání vzorků, kvalitní svítilna a stacionární intenzivní svítidlo, dalekohled (na pozorování střechy, fasády ...), akumulátorová vrtačka se sadou vrtáků do různých materiálů, univerzální nůž, kobercový nůž, lopatka, štukatérská lžíce, páčidla, kladivo, kleště, univerzální špachtle, rozstřikovač tekutin, teleskopický univerzální žebřík, zednická tužka, jednorázové přezůvky, kalkulačka, psací potřeby. Mou specialitou jsou ještě virgule, kterými určuji negativní geopatogenní zóny. Je dobré mít vždy po ruce náhradní baterie do měřících přístrojů.

Na přání klienta zorganizuji měření pomocí speciálních přístrojů a měřidel:

  • Blower door test – měření vzduchotěsnosti nemovitosti
  • Akustika - měření hluku, neprůzvučnost kročejová i vzduchová
  • Akustika - měření doby dozvuku
  • Akustika – měření zvukové izolace
  • Oslunění a osvětlení – nemovitosti, denní osvětlení, oslunění pozemků, umělé osvětlení

Tato aktualita ke stažení: Aktualita_4-2016-IN-pristojove-vybaveni_pomucky-220816.pdf

Ing. Jaroslav Zima

Ceritfikovaný inspekto nemovitostí ing. Jaroslav Zima