Odvhčování staveb - výběr z referencí od roku 2008

 • Únor 2020, Zlínský kraj. Staré vesnické stavení z kamenného zdiva. Projevy nežádoucí vlhkosti omítek ve formě plísní a degradace povrchů. Jako hlavní příčina identifikována kondenzační vlhkost. Navrženy postupy na sanaci omítek a prevenci proti nežádoucí kondenzaci vzdušné vlhkosti na omítkách.
 • Únor 2020, Benátky nad Jizerou a okolí. Vesnické stavení starší 100 let po svépomoci provedené rekonstrukci a dodatečném zateplení fasády vykazovalo nežádoucí projevy vlhkosti v interiéru budovy (plísně, vlhkostní mapy apod.). Po provedené diagnostice formou inspekce doporučeny technologie na obnovení správných hygienických podmínek v interiéru a kompromisního odvlhčení zdiva. Návrh finálního řešení limitován cenou navržených sanačních systémů.
 • Leden 2020, Tanvald a okolí. Penzion po rekonstrukci. Obvodové zdivo a příčky v 1. NP vykazují lokálně nežádoucí projevy vlhkosti. Částečně již provedena dodatečná izolace proti vodě u příček. Po provedené inspekci navrženy další technologie sanačních kroků. Navržen systém odvodnění obvodového zdiva budovy formou drenáží a systémů odvodů povrchové srážkové vody směrem od budovy.
 • Říjen 2019, Mělník a okolí. Malá selská usedlost na vesnici. Obvodový plášť hlavní budovy a většina příček vykazovaly vysokou hmotnostní vlhkosti. Po provedené diagnostice zdiva a podlah byly doporučeny postupy k sanaci vlhkosti zdiva včetně rekonstrukce podlah.
 • Říjen 2019, Kladno a okolí. Bytový dům po rekonstrukci. V rámci rekonstrukce provedeno dodatečné zateplení fasády domu. V 1. NP projevy nežádoucí vlhkosti. Provedena kompletní diagnostika 1. NP z hlediska vlhkostních poměrů. Provedena analýza vlivu dodatečného zateplení na vlhkostně tepelné poměry v obvodovém plášti budovy. Doporučeny technologie a postupy k odstranění příčin nežádoucí vlhkosti včetně návrhů na sanaci omítek a finálních povrchových úprav.
 • Září 2019, Praha. Rekonstrukce bungalovu s podezřením na vlhkost zakrytého zdiva. V rámci inspekce provedeny sondy a hodnocení hmotnostní vlhkosti zdiva. Navrženy opatření o odvodnění soklového zdiva fasády stavby. Poučení o preventivních opatřeních s cílem zabránit výskytu plísní.
 • Září 2019, Pardubice. Objekt v historické části města. Místnosti v 1. NP mají být rekonstruovány a zbaveny nežádoucí vlhkosti zdiva. Po provedené inspekci navrženy různé varianty sanace vlhkého zdiva jako podklad pro následnou konzultaci s architektem.
 • Září 2019, Mladá Boleslav a okolí. Rodinný dům postavený před cca 70 lety bez funkčních vodorovných a svislých izolací proti vodě. V rámci inspekce provedena diagnostika a navrženy postupy na odstranění nežádoucích projevů ve 4 místnostech 1. NP. Vzhledem k nutnosti respektovat finanční možnosti investora byly navrženy postupy spíše kompromisní než úplně správné.
 • Srpen 2019, Mělník a okolí. Nutná sanace vlhkosti v 1. NP historického objektu. Podle přání investora se jedná o opatření, která mohou být i krátkodobá. Po diagnostice navrženy technologie na dočasné krátkodobé odstranění projevů nežádoucí vlhkosti. Odstranění příčin vlhkosti na přání investora nebylo řešeno.
 • Srpen 2019, Beroun a okolí. Zařízení obecního úřadu se potýká s problémy vlhkosti zdiva. Provedena diagnostika s cílem připravit podklady pro projekční řešení.
 • Srpen 2019, Nymburk a okolí. V nově zrekonstruovaném bytě odérové problémy. Identifikace příčin vzniku zápachu. Návrh postupů na odstranění nežádoucích průsaků pod vanou včetně eliminace zápachu za pomoci aktivovaného kyslíku.
 • Srpen 2019, Brandýs nad Labem a okolí. Novostavba rodinného domu. Po roce užívání projevy nežádoucí vlhkosti ve formě výkvětů solí ve zdivu 1. NP. Diagnostika. Určení příčin vzniku výkvětů a navržení postupů na obnovení správné povrchové úpravy. Návrhy a postupy na odstranění příčin nežádoucí vlhkosti ve formě odstranění vad a poruch.
 • Srpen 2019, Praha. Nebytový prostor v suterénu bytového domu prodán jako byt. Prodaný prostor byl po rekonstrukci s nerealizovaným příslibem dodatečné kolaudace. Prostor vykazuje nežádoucí projevy vlhkosti. Provedeno posouzení stavu a navrženy technologie na odstranění vad a poruch včetně příčin. Provedena právně technická doporučení.
 • Srpen 2019, Benešov a okolí. Novostavba sloužící k bydlení a podnikání. Nežádoucí projevy vlhkosti ve formě plísní a průsaků. Inspekcí zjištěny příčiny vzniku nežádoucích projevů. Doporučeny technologie na odstranění příčin vzniku nežádoucí vlhkosti, sanaci a finální povrchové úpravy. Vydány pokyny z hlediska prevence nežádoucích projevů vlhkosti v budoucnu.
 • Červenec 2019, Praha-západ. Novostavby rodinného domu. Plísně a degradace omítky jako nežádoucí projevy průsaku vody. V rámci několika opakovaných inspekcí zjištěny a odstraněny příčiny vzniku vlhkosti a organizována sanace plísní a vysušování zdiva.
 • Červen 2019, Horšovský Týn a okolí. Nežádoucí projevy vlhkosti. Vyhledání správné příčiny vlhkosti zdiva. Kombinace průsaků a nefunkční povrchové úpravy fasády. Diagnostika vlhkosti. Návrh na postupy a technologie odstraňující příčiny vzniků vlhkosti a sanace vlhkosti.
 • Červen 2019, Roztoky u Prahy a okolí. Rekonstrukce staršího rodinného domu. Identifikováno vlhké zdivo. Hledání příčin vlhkosti ve zdivu. Doporučeny postupy na realizaci dodatečných izolací proti vodě ve variantách v závislosti na ceně realizace.
 • Květen 2019, Praha a okolí. Novostavba rodinného domu. Nežádoucí průsak ve zdi. Doporučení metodiky vyhledání správného zdroje vlhkosti, vysušování zdiva, finální povrchové úpravy a prevence.
 • Květen 2019, Praha. Památkově chráněný dům s nežádoucími projevy vlhkosti. Dům v minulosti sanován proti zemní vlhkosti pomocí metody mírné elektroosmózy. Elektroosmóza v pořádku funguje. Projevy nežádoucí vlhkosti v 1. NP byly způsobeny nežádoucí lokální kondenzací vzdušné vlhkosti na povrchu omítky. Ve zdivu byly lokálně velké balvany kamene. Navrženy způsoby odstranění nežádoucích projevů.
 • Duben 2019, Kladno a okolí. Dvojdomek s projevy nežádoucích průsaků v 1. NP na zděných příčkách v bytě. Při inspekci diagnostikován průsak vody do podlahy. Doporučeny metody na identifikaci zdroje průsaku. Variantně doporučeny metody vysušování zdiva. Doporučena technologie za zabránění růstu plísní jako následek nežádoucího průsaku vody.
 • Březen 2019, Český Brod a okolí. Rodinný dům po rodičích investora. Projevy nežádoucí vlhkosti na obvodovém zdivu budovy. Žádost o doporučení nejvhodnějších metod sanace vlhkosti zdiva a odhadu cen za sanaci.
 • Březen 2019, Neratovice a okolí. Přízemní nepodsklepený rodinný dům bez funkčních izolací proti vodě. V roce 2018 byla svépomocí provedena svislá izolace proti vodě pomocí nopové fólie, která nefunguje. Soklové oblasti interiérových zdi s výskytem plísně. Doporučeny varianty řešení na provedení dodatečných izolací včetně odhadu nákladů na provedení.
 • Březen 2019, Brandýs nad Labem a okolí. Starý bytový dům v záplavové oblasti. Vlhké obvodové zdivo domu. Nefunkční vodorovné a svislé izolace. Provedena diagnostika a návrhy na odvlhčení ve variantách.
 • Únor 2019, Dobříš a okolí. Koupen starší rodinný dům po rekonstrukci bez příznaků nežádoucí vlhkosti. Instalován systém firmy Osmodry, který nefungoval. Proveden návrh na odvlhčení zdiva, shromážděny podklady pro provedení projektu odvlhčení.
 • Listopad 2018, Stará Boleslav. Historický objekt. Ve spolupráci s architektem a výrobcem maltových směsí byl proveden návrh sanace zdiva s důrazem na povrchovou úpravu zdi vyvolávající dojem původní historické úpravy.
 • Říjen 2018. Benešov a okolí. Historický kamenný dům vykazuje projevy nežádoucí vlhkosti. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií.
 • Srpen 2018. Teplá. Historický kamenný dům v řádové zástavbě vykazuje projevy nežádoucí vlhkosti. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií.
 • Srpen 2018. Káraný. Sklepy rekreačního objektu vykazují projevy nežádoucí vlhkosti. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií.
 • Červenec 2018. Liberec. Sklepy rodinného domu vykazují projevy nežádoucí vlhkosti. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií.
 • Červenec 2018. Benešov. Zdivo v přízemí novostavby rodinného domu vykazuje projevy nežádoucí vlhkosti. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií.
 • Duben 2018. Benátky nad Jizerou. Diagnostika vlhkosti stavební konstrukce historického objektu. Návrhy na zamezení nežádoucích projevů vlhkosti stavby. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií. Instruktáž na zamezení vzniku plísní v interiérech budovy.
 • Březen 2018. Stará Boleslav a okolí. Střešní okna rodinného domu vykazují mohutné projevy nežádoucí vlhkosti. Výskyt plísní v interiéru. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na zamezení nežádoucí kondenzace vzdušné vlhkosti na oknech. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií. Instruktáž na zamezení vzniku plísní v interiérech budovy.
 • Březen 2018. Nymburk a okolí. Soklové zdivo v místnostech přízemního rodinného domu vykazuje projevy nežádoucí vlhkosti. Výskyt plísní v interiéru. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení po vyhledání průsaků z interiéru a exteriéru. Poradenství v oblasti úpravy okolního terénu rodinného domu a možných variant použití technologií. Instruktáž na zamezení vzniku plísní v interiérech budovy.
 • Únor 2018. Praha 10. Zdivo v bytě bytového domu vykazuje projevy nežádoucí vlhkosti v oblasti napojené na lodžie. Výskyt plísní v interiéru. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií. Instruktáž na zamezení vzniku plísní v interiérech budovy.
 • Únor 2018. Praha 10. Dodatečně zateplené zdivo bytového domu v oblasti střešních říms vykazuje projevy nežádoucí vlhkosti. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií. Instruktáž na zamezení vzniku plísní v interiérech budovy.
 • Leden 2018. Milovice. Soklové dodatečně zateplené zdivo bytového domu vykazuje projevy nežádoucí vlhkosti. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti ve třech bytech bytového domu. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií. Instruktáž na zamezení vzniku plísní v interiérech budovy.
 • Leden 2018. Kouřim. Soklové dodatečně zateplené zdivo bytového domu vykazuje projevy nežádoucí vlhkosti. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií. Instruktáž na zamezení vzniku plísní v interiérech budovy.
 • Listopad 2017. Praha 20. Zdivo koupelny a předsíně v přízemním bytě bytového domu vykazuje projevy nežádoucí vlhkosti v soklové oblasti interiéru. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na vysušení zdiva. Návrh na odstranění plísní a vytvoření dodatečné izolace proti pronikání vody z instalací koupelny do stavby. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií. Instruktáž na zásady zamezení vzniku plísní ve vlhkých prostorech.
 • Listopad 2017. Špindlerův Mlýn. Apartmá v přízemí rekreačního objektu vykazuje projevy nežádoucí vlhkosti v soklové oblasti francouzských oken. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odstranění plísní a vytvoření dodatečné izolace proti pronikání vody do stavby. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií.
 • Listopad 2017. Praha 4. 5 bytů bytového domu vykazuje projevy nežádoucí vlhkosti v oblasti parapetů oken. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení a zamezení pronikání srážkové vody do bytů. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií.
 • Říjen 2017. Mělník. Soklová zdivo budovy kliniky vykazuje projevy nežádoucí vlhkosti. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií. Instruktáž na zamezení vzniku plísní v interiérech budovy.
 • Říjen 2017. Praha 6. Soklová část ostění francouzských oken rodinného domu vykazuje projevy nežádoucí vlhkosti. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií.
 • Září 2017. Praha západ. Soklové zdivo prefabrikovaného rodinného domu a garáže vykazují projevy nežádoucí vlhkosti. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií.
 • Září 2017. Český Šternberk. Zdivo v přízemí novostavby rodinného domu vykazuje projevy nežádoucí vlhkosti. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií.
 • Srpen 2017. Praha 10. Sklepy bytového domu. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií a materiálů. Instruktáž na zásady zamezení vzniku plísní ve vlhkých prostorech.
 • Srpen 2017. Jablonec nad Nisou. Rekreační areál s budovami ve svahu. Místnosti budov zapuštěné do svahu vykazují projevy nežádoucí vlhkosti. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií a materiálů a výměny vzduchu v jednotlivých místnostech. Instruktáž na zásady zamezení vzniku plísní ve vlhkých prostorech.
 • Červenec 2017. Odolená Voda. Rodinný dům s vlhkostí soklových oblastí. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií a materiálů. Instruktáž na zásady zamezení vzniku plísní ve vlhkých prostorech.
 • Červenec 2017. Praha 9. Suterénní byt bytového domu. Vlhké zdivo za sádrokartonovými předstěnami. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií a materiálů. Instruktáž na zásady zamezení vzniku plísní ve vlhkých prostorech.
 • Červenec 2017. Praha 10. Byt bytového domu, nežádoucí průsaky srážkové vody z balkonů a teras nad bytem. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možného řešení problému v SVJ a možných variant použití technologií a materiálů. Instruktáž na zásady zamezení vzniku plísní ve vlhkých prostorech.
 • Květen 2017. Praha 6. Byt bytového domu, nežádoucí průsaky srážkové vody z terasy nad bytem. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií a materiálů. Instruktáž na zásady zamezení vzniku plísní ve vlhkých prostorech.
 • Květen 2017. Bělá pod Bezdězem. Opěrné zdi rekreačního objektu. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti zdi. Návrhy na odvlhčení. Poradenství v oblasti právního řešení reklamace díla.
 • Duben 2017. Odolená Voda. Suterény školních budov. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti suterénních prostorů. Monitoring kvality ovzduší v suterénních prostorech. Návrhy na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií a materiálů. Instruktáž na zásady zamezení vzniku plísní ve vlhkých prostorech a zlepšení kvality ovzduší v objektu.
 • Duben 2017. Lysá nad Labem. Rodinný dům z roku 1932. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti přízemí. Návrhy na odvlhčení. Návrhy technologií na trvalé odstranění plísní. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií a materiálů. Instruktáž na zásady zamezení vzniku plísní ve vlhkých prostorech.
 • Únor 2017. Benátky nad Jizerou. Přízemní byt bytového domu. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti zdiva a podlah v přízemí. Návrhy na odvlhčení. Návrhy technologií na trvalé odstranění plísní v soklových oblastech interiéru. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií a materiálů. Instruktáž na zásady zamezení vzniku plísní ve vlhkých prostorech.
 • Leden 2017. Brandýs nad Labem. Bytový dům. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti u bytů v 1. NP. Návrhy na odvlhčení. Návrhy technologií na trvalé odstranění plísní. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií a materiálů. Instruktáž na zásady zamezení vzniku plísní ve vlhkých prostorech.
 • Leden 2017. Praha 3. Byt 1+1 v suterénu. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Návrhy technologií na trvalé odstranění plísní. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií a materiálů. Instruktáž na zásady zamezení vzniku plísní ve vlhkých prostorech.
 • Leden 2017. Praha 6. Suterén – garáže, sklepy bytového domu. Zjištění příčin nežádoucí vlhkosti. Návrh na odvlhčení. Poradenství v oblasti možných variant použití technologií a materiálů. Instruktáž na zásady zamezení vzniku plísní ve vlhkých prostorech.
 • Prosinec roku 2016, Hlavenec, obecný byty, vlhkostí poruchy v interiéru a exteriéru, zjištění příčin vlhkostních poruch, měření, výpočty, návrhy na výměnu vzduchu v bytových jednotkách, návrh na zateplovací systém s odvětranou vzduchovou mezerou. V rámci projektu plánované energetické revitalizace obecných bytů.
 • Listopad roku 2016, Praha 6, podzemní garáže bytového domu, rozsah projevů nežádoucí vlhkosti větší jak 5 m2, zjištění příčiny vzniku nežádoucí vlhkosti (tlaková voda), inspekce, shromažďování podkladů pro projekt odvlhčení budovy, preventivní opatření.
 • Říjen roku 2016, Praha 2, bytový dům, rozsah projevů nežádoucí vlhkosti větší jak 5 m2, zjištění příčiny vzniku nežádoucí vlhkosti, inspekce, shromažďování podkladů pro projekt odvlhčení budovy, preventivní opatření.
 • Červenec roku 2016, Rožnov pod Radhoštěm, rodinný dům, rozsah projevů nežádoucí vlhkosti větší jak 5 m2, zjištění příčiny vzniku nežádoucí kondenzace, poradenství, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Červenec roku 2016, Hořátev, rodinný dům, inspekce na prověrku nežádoucí vlhkosti budovy po průniku srážkové vody do prostorů rodinného domu, rozsah projevů nežádoucí vlhkosti větší jak 5 m2, zjištění příčiny vzniku nežádoucí vlhkosti, poradenství, podklady k projektu odvlhčení budovy, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Červenec roku 2016, Milčice, rodinný dům, inspekce na prověrku nežádoucí vlhkosti budovy, rozsah projevů nežádoucí vlhkosti větší jak 5 m2, zjištění příčiny vzniku nežádoucí vlhkosti, poradenství, podklady k projektu odvlhčení budovy, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Červen roku 2016, Kostelní Hlavno, rodinný dům, rozsah projevů nežádoucí vlhkosti větší jak 5 m2, zjištění příčiny vzniku nežádoucí vlhkosti, poradenství, podklady k projektu odvlhčení budovy, koordinace odvlhčovacích prací, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Červen roku 2016, Hostivice, vila, rozsah projevů nežádoucí vlhkosti větší jak 5 m2, zjištění příčiny vzniku nežádoucí vlhkosti, poradenství, podklady k projektu odvlhčení budovy, koordinace odvlhčovacích prací, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Červen roku 2016, Havířov, rodinný dům postižený povodní, rozsah projevů nežádoucí vlhkosti větší jak 5 m2, zjištění příčiny vzniku nežádoucí vlhkosti, poradenství, podklady k projektu odvlhčení budovy, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Květen roku 2016, Praha 6, bytový dům ve starší zástavbě, rozsah projevů nežádoucí vlhkosti větší jak 5 m2, zjištění příčiny vzniku nežádoucí vlhkosti, poradenství, podklady k projektu odvlhčení budovy, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Duben roku 2016, Nový Bor, rodinný rekreační objekt, rozsah projevů nežádoucí vlhkosti větší jak 5 m2, zjištění příčiny vzniku nežádoucí vlhkosti a poruchy systému odvětrání podlah, poradenství, podklady k projektu odvlhčení budovy, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Duben roku 2016, Chrášťany, rodinný dům, rozsah projevů nežádoucí vlhkosti menší jak 5 m2, zjištění příčiny vzniku nežádoucí vlhkosti (průniky srážkové vody do obvodového pláště domu), poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí redstone SUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Březen roku 2016, Pečky, rodinný dům po rekonstrukci, rozsah plísní menší jak 5 m2, poradenství, zjištění příčin vzniku plísní, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, systém redstone SUS, návrhy dodatečných hydroizolačních opatření a povrchových úprav degradovaných povrchů systémem SANAVER Duo, návrhy preventivních opatření.
 • Prosinec roku 2016, Praha 15, byt v bytovém domě, rozsah nežádoucích projevů poruch menší jak 5 m2, určeny příčiny vzniku vlhkosti ve stavební konstrukci domu (poruchy správné hydroizolační funkce konstrukce rohového okna), poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí oxidačního systému, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, stavebně technický návrh na nápravu situace, preventivní opatření.
 • Říjen roku 2016, Praha 8, rodinný dům, rozsah poruch zapříčiněných nežádoucí vlhkostí větší jak 5 m2, určeny zdroje vlhkosti ve stavební konstrukci domu, poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí systému redstone SUS, vypracována technologie dodatečné izolace proti vodě a nových povrchových úprav, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Září roku 2016, Nový Jičín, rodinný dům, rozsah škod způsobených nežádoucí vlhkostí větší jak 5 m2, určeny příčiny nežádoucí vlhkosti obvodového pláště budovy, nevhodně provedené dodateční zateplení fasády pomocí ETICS, poradenství, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Březen roku 2016, Praha 6, suterénní byt bytového domu, rozsah projevů poruch způsobených vlhkostí větší jak 5 m2, poradenství, zjištění příčin vzniku vlhkosti, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, systém redstone SUS, návrhy dodatečných hydroizolačních opatření a povrchových úprav degradovaných povrchů systémem SANAVER Duo, návrhy preventivních opatření.
 • Březen roku 2016, Praha 10, vila, rozsah projevů poruch způsobených vlhkostí větší jak 5 m2, poradenství, zjištění příčin vzniku vlhkosti, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, systém redstone SUS, návrhy dodatečných hydroizolačních opatření a povrchových úprav degradovaných povrchů systémem SANAVER Duo, návrhy preventivních opatření.
 • Únor roku 2016, Praha 4, restaurační zařízení, rozsah plísní větší jak 5 m2, poradenství, zjištění příčin vzniku plísní, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, systém redstone SUS, návrhy dodatečných hydroizolačních opatření a povrchových úprav degradovaných povrchů systémem SANAVER Duo, návrhy preventivních opatření.
 • Únor roku 2016, Rosice, byt v přízemí bytového domu, rozsah plísní v za skříněmi menší jak 5 m2, poradenství, zjištění příčin vzniku plísní – vlhkost z exteriéru díky poruše, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, systém redstone SUS, návrhy na odvlhčení v exteriéru vytvořením dodatečné hydroizolace, návrhy preventivních opatření.
 • Prosinec roku 2015, Praha 2, suterénní a sklepní prostory bytového domu, rozsah poruch způsobených nežádoucí vlhkostí větší než 50 m2, poradenství, zjištění příčin vzniku poruch, podklady pro návrhy na odvlhčení vytvořením dodatečných svislých, vodorovných a plošných hydroizolace, návrhy preventivních opatření na snížení vlhkosti zdiva.
 • Srpen roku 2015, Vykáň, rodinný dům, měření a posouzení vlhkosti obvodového pláště budovy pro soudního znalce, plocha cca 20 m2, soukromý investor, soudní znalec v oboru stavebnictví.
 • Srpen roku 2015, Kostelní Hlavno, kostel svatého Petra v okovech, koncepce odvlhčení stavby, plocha cca cca 200 m2 soukromý investor.
 • Červenec roku 2015, Praha, ul. Na Maninách, sportovní zařízení, inspekce a posouzení možnosti odstranění vlhkosti suterénních prostorů, koncepce odstranění plísní, plocha cca 30 m2, investor BD.
 • Červenec roku 2015, Kostelní Hlavno, rodinný dům, inspekce a koncepce opravy ETICS, odvlhčení obvodového pláště budovy, systém SanaverDUO, plocha cca 20 m2, soukromý investor.
 • Červenec roku 2015, Praha, Zlatnická ul., rekonstrukce hotelu, inspekce a návrh na vnější a vnitřní zateplení pilířů obvodového pláště a výkladců systémy redstone PURA a SanaverDUO, plocha cca 20 m2, soukromý investor ve spolupráci s firmou PRINS.
 • Červen roku 2015, Praha, Mánesova ul., podkrovní byt v bytovém domě, inspekce a posouzení vlivu nežádoucích účinků vlhkosti na stavební konstrukci, koncepce obnovení správných tepelně izolačních účinků konstrukcí šikmin v podkroví, posouzení kvality vnitřního ovzduší v podkrovních místnostech, plocha cca 20 m2, soukromý investor.
 • Červen roku 2015, Praha, Jaselská ul., suterénní byt v bytovém domě, inspekce a vypracování koncepce odstranění nežádoucích projevů vlhkosti, tvorby plísní, výkvětů solí a degradace omítky pomocí systémů SUS, SUS/ASN, MiroPore, ECO ROOM 100, SANAVERDUO, dodatečná svislá a vodorovná zábrana proti pronikající vodě z podzákladí a z boku, plocha cca 50 m2, investor BD.
 • Únor roku 2015, Liberec, Masarykova ul., inspekce a vypracování koncepce odstranění nežádoucích projevů vlhkosti – tvorba kondenzátu na trapézovém plechu stropů anglických dvorků systémem KEFA Therm a dodatečnou výměnou vzduchu uvnitř anglických dvorků, plocha cca 30 m2, investor město Liberec.
 • Duben roku 2014, Praha, ul. Na Zátorce, vila, místnosti v suterénu sloužící jako kanceláře, inspekce a návrh sanace plísní a vlhkosti zdiva systémy redstone SUS, SanaverDUO, ProfiTec P457, plocha cca 10 m2, soukromý investor, ve spolupráci s firmou ADERA.
 • Únor roku 2015, Otrokovice, stavební konstrukce z pozinkovaného plechu, poradenství k systému antikondenzačního nátěru KEFA Therm, plocha 70 m2, soukromý investor ve spolupráci s PSG a.s.
 • Únor roku 2015, Gerolzhofen, Bleichstr., rodinný dům, posouzení a návrh sanace soklových částí obvodové konstrukce domu systémem ThermoUM, cca 15 m2, soukromý investor.
 • Leden roku 2015, Tatce, extrémně vlhké prostory stavební konstrukce, suchá výstavba pomocí systému restone univerzální sanační desky USP, plocha cca 45 m2, soukromý investor.
 • Leden roku 2015, Kostelec nad Labem, ul. T.G. Masaryka, sklepení historického domu, inspekce a návrh na řešení průsaků netlakové vody do prostoru klenby systémem rubové injektáže, plocha cca 10 m2, soukromý investor.
 • Prosinec roku 2014, Zlatníky, budova základní školy, inspekce a návrh energetické sanace obvodové konstrukce budovy systémy restone SUS a CLIMA PLUS, vytvořením dodatečných vodorovných izolací a systém CLIMASYS BASIC, plocha půdorysu cca 100 m2, investor obec Zlatníky ve spolupráci s Ing. arch. Formánkovou.
 • Prosinec roku 2014, Praha 7, Umělecká ul., byt v bytovém domě, inspekce a návrh sanace vlhkosti vytvořením nových svislých a vodorovných zábran proti vlhkosti, podřezání zdiva, drenážní výkopy, plošná rubová injektáž isophob K, SanaverDUO, plocha cca 30 m2, soukromý investor.
 • Listopad roku 2014, Poříčí nad Sázavou, rodinný dům, inspekce a návrh odvlhčení sklepních místností v souvislosti se zámyslem změny způsobu užívání původně sklepních prostorů, systém SanaverDUO, silikátový systém ProfiTec, správné odvodnění okolí domu, plocha cca 60 m2, soukromý investor.
 • Listopad roku 2014, Praha, Biskupcova ul., byt v suterénu bytového domu, inspekce a návrh na odstranění vlhkosti zdiva a následků vlhkosti systémy SUS, vytvořením dodatečné vodorovné a horizontální izolace systémem isophob K, SanaverDUO, metoda mírné elektorosmózy plocha cca 40 m2, soukromý investor ve spolupráci s Atelier Ing. Michael Balík CSc.
 • Listopad roku 2014, Stará Boleslav, Lázeňská ul., byt v bytovém domě, inspekce a návrh na odstranění vlhkosti zdiva a následků vlhkosti systémy SUS, vytvořením dodatečné vodorovné izolace systémem isophob K, SanaverDUO, plocha cca 30 m2, soukromý investor.
 • Listopad roku 2014, Praha, ul. S.K. Neumanna, byt v bytovém domě, bytový dům ve svahu, inspekce a návrh odstranění vlhkosti a nežádoucích následků vlhkosti (plísní) systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, úprava způsobu užívání bytu, odstranění dalších zdrojů vlhkosti vzduchu, plocha cca 25 m2, ve spolupráci s firmou Domino-Promont.
 • Listopad roku 2014, Nedvězí, rodinný dům, návrh energetické sanace stavební konstrukce a užívání bytu před plánovanou rekonstrukcí, obytná plocha cca 220 m2, soukromý investor.
 • Listopad roku 2014, Česká Lípa, ul. Československé armády, byt v bytovém domě, návrh na sanaci vlhkosti změnou způsobu užívání bytu a REMCO 320, plocha cca 15 m2, soukromý investor.
 • Listopad roku 2014, Jeseník, rodinný dům, vlhkost v podkrovních místnostech, posouzení a návrh řešení na výměnu zateplení a parozábrany v šikminách střechy, změna způsobu užívání, použití REMCO ETF 320, plocha cca 30 m2, soukromý investor.
 • Říjen roku 2014, Praha, Šedova ul., byt v bytovém domě, inspekce a návrh sanace vlhkosti systéme restone CLIMA PLUS, plocha cca 10 m2, soukromá investorka.
 • Říjen roku 2014, Albrechtice, ul. Opavice, rodinný dům, inspekce a návrh sanace vlhkosti zdiva vytvořením dodatečné vodorovné izolace proti vodě, podřezání ocelovým lanem a chemická injektáž, plocha injektáže cca 41 m2, soukromý investor ve spolupráci s firmou PRINS.
 • Říjen roku 2014, Praha, ul. V malých domech, rodinný dům, inspekce a návrh sanace vlhkosti zdiva vytvořením dodatečné vodorovné izolace proti vodě, chemická injektáž, plocha injektáže cca 10 m2, soukromý investor ve spolupráci s firmou PRINS.
 • Září roku 2014, Javorník, kostel Sv. kříže, inspekce a návrh sanace vlhkosti zdiva systémem MicroPore, plocha cca 10 m2, soukromý investor.
 • Říjen roku 2014, Jílové u Prahy, Pražská ul., rodinný dům, inspekce a návrh sanace vlhkosti zdiva systémy redstone CLIMA PLUS a vytvoření do datečných vodorovných a svislých izolací, plocha cca 25 m2, soukromá investorka.
 • Srpen roku 2014, Praha, ul. Na Zátorce, vila, místnosti v suterénu sloužící jako kanceláře, inspekce a návrh sanace plísní a vlhkosti zdiva systémy redstone SUS, SanaverDUO, ProfiTec P457, změna způsobu užívání, odvlhčení ploch v okolí stavební konstrukce, plocha cca 80 m2, soukromý investor.
 • Srpen roku 2014, Poděbrady, ul. U bažantnice, rodinný dům, sanace vlhkosti zdiva v suterénní místnosti systémem SanaverDUO, plocha cca 8 m2, soukromý investor.
 • Srpen roku 2014, Praha 6, ul. Karlovarská, inspekce a návrh sanace vlhkosti zdiva společenské místnosti v suterénu systémem redstone CLIMA PLUS, plocha cca 38 m2, soukromý investor, ve spolupráci a Atelier Ing. Michael Balík, CSc. a firmou Kostka.
 • Srpen roku 2014, Praha 6, ul. Bělohorská, inspekce a návrh sanace místností školy systémem redstone CLIMA PLUS, plocha cca 58 m2, investor Praha 6, ve spolupráci a Atelier Ing. Michael Balík, CSc. a firmou Musílek.
 • Červenec roku 2014, Zeleneč, rodinný dům, inspekce a návrh na odstranění vlhkosti zdiva a sanaci následků vlhkosti systémy isophob K a SanaverDUO, plocha cca 40 m2, soukromý investor.
 • Červenec roku 2014, Skalsko, hospodářská usedlost využívaná jako bytový dům, inspekce a návrh na odstranění vlhkosti zdiva a sanaci následků vlhkosti systémy isophob K a SanaverDUO, plocha cca 30 m2, soukromý investor.
 • Květen roku 2014, Praha 3, ul. Chlumova, kavárna, inspekce a návrh na odstranění vlhkosti zdiva systémy injektáže isophob K, MicroPore omítka na vlhké zdivo, plocha cca 20 m2, soukromý investor ve spolupráci s firmou Absolut.
 • Březen roku 2014, Praha, ul. Stolyňská, škola, inspekce a návrh sanace vlhkého zdiva v oblastech soklových části obálky budovy systémem MicroPore, návrh na vnitřní zateplení systémem restone PURA, plocha cca 30 m2, investor město Praha.
 • Únor roku 2014, Praha, Vltavská ul., suterén a sklepy v bytovém domě, inspekce a návrh na odstranění plísní systémem MicroPore, plocha cca 100 m2, soukromý investor ve spolupráci a Ateliérem Ing. Michaela Balíka, CSc.
 • Leden roku 2014, Jičín, rodinný dům, návrh sanace vlhkého zdiva vytvořením dodatečné vodorovné zábrany proti vzlínající vlhkosti systémem isophob K a SanaverDUO, plocha cca 12 m2, soukromý investor.
 • Listopad roku 2013, Nymburk, sladovna, návrh sanací následků nežádoucí vlhkosti a rekonstrukce máčírny systémem redstone USP tloušťky 8 mm, cca 1.500 m2, investor Sladovny Soufflet ČR, a.s.
 • Říjen roku 2013, Praha 9, V Chaloupkách, byt v bytovém domě, návrh sanace systémem redstone CLIMA PLUS, plocha cca 20 m2, soukromý investor, ve spolupráci s firmou Musílek.
 • Srpen roku 2013, Nový Bor, ul. Gen. Svobody, inspekce a návrh sanace systémem redstone CLIMA PLUS, vytvořením dodatečných vodorovných zábran proti vlhkosti systémem isophob K, plocha cca 20 m2, soukromý investor.
 • Červenec roku 2013, Říčany, ul. Bezručova, rodinný dům, inspekce a návrh sanace vlhkosti systémy redstone CLIMA PLUS a SanaverDUO, plocha cca 15 m2, soukromý investor.
 • Červenec roku 2013, Hlavenec, budova školy, inspekce a návrh energetické sanace budovy se zaměřením na odstranění vlhkosti zdiva a zlepšení tepelně izolačních schopností obálky budovy, navrženy systémy restone SUS, CLIMA PLUS, isophob K, CLIMASYS BASIC, multifunkční duální omítka SanaverDUO, plocha cca 300 m2, investor obec Hlavenec.
 • Říjen roku 2012, Praha 10, Irkutská ul., byt v bytovém domě, návrh sanace nežádoucích účinků kondenzace pomocí systémů redstone SUS, CLIMA PLUS, plocha cca 10 m2, investor soukromá osoba.
 • Říjen roku 2012, Tuřice, rodinný dům, inspekce a návrh sanace vlhkosti systémem redstone CLIMA PLUS, plocha cca 12 m2, soukromý investor.
 • Říjen roku 2012, Praha 1, ul. Karmelitská, inspekce a návrh sanace bytů v bytovém domě systémem redstone CLIMA PLUS, plocha cca 40 m2, investor Praha 1, ve spolupráci a Atelier Ing. Michael Balík, CSc. a firmou Musílek.
 • Červenec roku 2013, Liberec, Svatoplukova ul., byt v bytovém domě, inspekce a návrh energetické sanace obvodového pláště bytu pomocí systému redstone CLIMA PLUS a změny užívání bytu, plocha bytu cca 80 m2, soukromý investor ve spolupráci s BD.
 • Květen roku 2012, Lipka, rodinný dům, inspekce a návrh energetické sanace obálky budovy pomocí systému CLIMASYS BASIC, SPIRAL ANKSYS, plocha cca 350 m2, soukromý investor.
 • Duben roku 2012, Paskov, společenské sály komunitního centra, inspekce a návrh sanačních opatření i systémy redstone CLIMA PLUS, SanaverDUO, plocha cca 250 m2, investor obec Paskov.
 • Únor roku 2012, Luhačovice, lázeňský dům, suterénní prostory s lázeňskými prostory, inspekce a návrh sanace vlhkého zdiva formou dodatečných svislých a vodorovných izolací pomocí injektážního prostředku isophob-K, sanačního systému redstone CLIMA PLUS a multifunkční sanační omítky SanaverDUO, plocha cca 140 m2, soukromý investor, ve spolupráci a Atelier Ing. Michael Balík, CSc. a firmou Sabema.
 • Únor roku 2012, Králův Dvůr, rodinný dům, podkroví, návrh sanace vlhké sádrokartonové konstrukce pomocí systému suché výstavby redstone univerzální sanační deska USP, plocha cca 20 m2, soukromý investor.
 • Únor roku 2012, Uhříněves, byt v bytovém domě, inspekce a návrh sanace nežádoucích účinků kondenzace a průsaků vody pomocí systémů redstone SUS, CLIMA PLUS, plocha cca 10 m2, investor soukromá osoba, ve spolupráci s Ateliér Ing. Michael Balík, CSc.
 • Říjen roku 2012, Všeradice, rodinný dům, návrh sanace nežádoucích účinků vlhkosti v podkrovních místnostech díky poruše funkčnosti parozábrany v sádrokartonové konstrukci šikmých stěn pomocí systému HONTER, plocha cca 20 m2, soukromý investor.
 • Říjen roku 2012, Vysoké Mýto, bytový dům, podkrovní byty, návrh sanace vlhkostních poruch systémem vnitřního zateplení redstone CLIMA PLUS a systémem multifunkční duální omítky SanaverDUO, plocha cca 40 m2, soukromý investor ve spolupráci s firmou Kvarta spol. s r.o.
 • Říjen roku 2012, Liberec, ul. Klostermanova, bytový dům, inspekce a návrh sanace vlhkosti zdiva a následné vnitřní zateplení systémem restone CLIMA PLUS a PURA, plocha cca 25 m2, soukromý investor, ve spolupráci s firmou Ing. Zdeněk Heliger-sanace a izolace.
 • Červen roku 2012, Třebčice u Nepomuku, rodinný dům, inspekce a návrh sanace vlhkosti systémem multifunkční duální omítky SanaverDUO, plocha cca 50 m2, soukromý investor.
 • Září roku 2012, Hlinsko, rodinný dům, inspekce a návrh sanace vlhkosti systémem multifunkční duální omítky SanaverDUO, plocha cca 45 m2, soukromý investor.
 • Duben roku 2012, Brandýs nad Labem, ul. V Zahradách, rodinný dům, inspekce a návrh sanace vlhkosti systémy redstone SUS a multifunkční duální omítky SanaverDUO, plocha cca 45 m2, soukromý investor.
 • Říjen roku 2011, Krakovany, rodinný dům, inspekce a návrh sanace nežádoucích účinků vlhkosti a odvlhčení zdiva systémem multifunkční duální omítky SanaverDUO, plocha cca 50 m2, soukromý investor.
 • Září roku 2011, Brandýs nad Labem, místnosti na provoz servrů, návrh sanace vlhkosti domu, systémem multifunkční duální omítky SanaverDUO a CLIMA PLUS, plocha cca 85 m2, investor město Brandýs nad Labem.
 • Září roku 2011, Praha, Jinonická ul., rodinný dům, návrh sanace vlhkosti domu, systémem multifunkční duální omítky SanaverDUO o ploše cca 105 m2, systému odvodnění okolí domu, soukromý investor, ve spolupráci s Ateliér Ing. Michael Balík, CSc.
 • Září roku 2011, Chrudim, rodinný dům, energetická sanace obvodového pláště budovy s důrazem na eliminaci nežádoucích vlivů vlhkosti zdiva, návrh systému multifunkční duální omítky SanaverDUO, plocha cca 250 m2, soukromý investor ve spolupráci s firmou BKN, spol. s r.o.
 • Duben roku 2011, Skalica, průmyslový komplex, návrh sanace nežádoucí kondenzace a vlhkosti zdiva systémem redstone USP a změnou užívání vnitřního prostředí, plocha cca 750 m2, soukromý investor.
 • Březen roku 2011, Kněžnost, novostavba rodinného domu, inspekce a návrh sanace vlhkosti zdiva systémem redstone CLIMA PLUS a změnou užívání domu, plocha cca 20 m2, soukromý investor.
 • Březen roku 2011, Doubravice/Český Brod, rodinný dům, inspekce a návrh sanace nežádoucí kondenzace a vlhkosti zdiva systémem redstone CLIMA PLUS a změnou užívání domu, plocha cca 20 m2, soukromý investor.
 • Leden roku 2011, Praha, kaple Nejsvětější trojice, inspe   kce a návrh sanace vlhkosti a odvlhčení zdiva systémem multifunkční duální omítky SanaverDUO, církevní investor, ve spolupráci s Ateliér Ing. Michael Balík, CSc. a kanceláří AV19.
 • Září roku 2010, Praha, Dušní ulice, inspekce a návrh sanace nežádoucích účinků vlhkosti a odvlhčení vlhkého zdiva systémem redstone CLIMA PLUS, plocha cca 105 m2, ve spolupráci se společností Sabema, investor město Praha.
 • Únor roku 2009, Lůžkovice/Zlín, rodinný dům, inspekce, návrh sanace plísní a odvlhčení zdiva kuchyně a ložnice, pro soukromého investora systémem restone CLIMA PLUS, plocha cca 28 m2, soukromý investor.
 • Říjen roku 2008, Praha, bytový dům, sanace suterénu, systém redstone CLIMA PLUS pro realizátora sanace Sanace a vysoušení staveb.
 • Srpen roku 2008, Praha, Písčitá ul., rodinný dům, návrh sanace vlhkosti domu, systémem multifunkční duální omítky SanaverDUO o ploše cca 25 m2, systému nového drenážního odvodnění okolí domu, soukromý investor, ve spolupráci s Ateliér Ing. Michael Balík, CSc.