Jak v praxi plánovat a realizovat vnitřní zateplení, aby fungovalo správně

7.1.2015
Plánujeme a realizujeme systémy vnitřního zateplení německé společnosti redstone GmbH. Tyto systémy se
s úspěchem používají přes 20 let. V České republice mají řadu referencí.

Jedná se o systémy vnitřního zateplení bez parozábrany tolerující vznik kondenzátu pomocí Tepelně izolační desky redstone PURA nebo pomocí Izolační a sanační desky redstone CLIMA PLUS.

Bližší informace jsou na www.redstone.cz nebo na www.ensan.cz. Jsem samozřejmě i osobně k dispozici
na mailu moc.liamg@nasne.amiz , nebo na telefonu +420 602 221 220.

Doporučuji použít následující scénář:

ve scénáři vystupují dvě osoby:

 • první osoba pod označením XY – to je investor/zákazník, nebo projektant/architekt
 • druhá osoba pod označením R – to je zástupce společnosti redstone, který je garantem správného plánování a provedení systému vnitřního zateplení

1) Investor/zákazník, nebo projektant/architekt (dále jenom zájemce = XY) má v úmyslu použít vnitřní zateplení.

2) XY obvykle kontaktuje R (+420 602 221 220, moc.liamg@nasne.amiz ), doplňuje si chybějící informace
k systémům a rozhoduje se, zda dále v zámyslu vnitřního zateplení pokračovat.

3) XY poskytuje R informace o:

objektu zateplení:

 • druh objektu (např. rodinný dům, památkově chráněný měšťanský dům, panelový dům, garáž,
  knihovna, …)
 • stáří objektu (např. objekt byl vystavěn v roce 1912, rekonstrukce v roce 1962, …)
 • které místnosti je potřeba zateplit
 • zda jsou v objektu problémy s vlhkostní, plísněmi, statikou
 • kdy chce realizovat zateplení

současném stavu stavební konstrukce:

 • vnější omítka na fasádě, v exteriéru – druh a tloušťka v cm (např. cementová omítka tloušťky 2,5 cm,..)
  a odolnost fasády proti pronikání vody
 • stavební konstrukci – druh zdiva a tloušťka konstrukce v cm (např. cihla pálená plná, tloušťka zdiva
  60 cm,..)
 • vnitřní omítce uvnitř místnosti, v interiéru – druh a tloušťka v cm (např. cementovápenná omítka tloušťky 2,5 cm,..)
požadavcích tepelného auditora na stavební konstrukci
 • zpravidla vyjádřeno formou čísla - součinitelem prostupu tepla stavební kosntrukcí = značeno jako U


R organizuje provedení simulací a výpočtů obvykle pomocí programu COND, nebo DELPHIN, na základě energetické a vlhkostní bilance zjišťuje, zda systém bude funkční, nebo ne, doporučuje tloušťku izolantu.
V některých případech může být simulace pomocí programu COND, nebo DELPHIN zpoplatněna.

5) R poskytuje XY informace:

 • doporučná tloušťka izolantu PURA nebo CLIMA PLUS
 • doporučená finální povrchová úprava
 • cena materiálu v Kč bez DPH potřebného na 1  m² plochy (k této ceně je nutno připočítat
  cca 10 % - 20 % ceny za cenu materiálů na případná řešení detailů a eliminace vzniku tepelených mostů)
 • návratnost investice do vnitřního zateplení – ekonomické zhodnocení

6) XY se na základě ceny rozhoduje o zámyslu realizovat vnitřní zateplení

 • v případě, že XY nesouhlasí se zámyslem realizace díky například vysoké ceně – potom spolu s R hledají jiné cesty energitické sanace (obnovení původních tepelně izolačních vlastností zdiva,
  tepelně izolační omítky, nebo jiná systémová řešení)
 • v případě, že XY souhlasí se zámyslem – pokračuje se bodem 7

7) Do komunikace se zapojuje projektant s cílem zpracovat projekční řešení vnitřního zateplení.
    R spolupracuje s projektantem, dodává mu potřebné podklady a návrhy pro projekční řešení.
    XY poskytuje R plány objektu a místností, které mají být zatepleny.
    R organizuje podrobnou prohlídku objektu, jeho posouzení a zadokumentování s cílem správně řešit návrh         systému jako celku a detaily vnitřního zateplení, zvláště se zaměřit na:

 • styk izolantu se dřevem a různorodými materiály
 • napojení vnitřního zdiva
 • napojení stropů a podlah
 • okna
 • dveře
 • požadavky na povrchovou úpravu stěn (keramické obklady, …)
 • elektrické zásuvky, sádra
 • průchody a vedení energií, vody a plynu
 • vlhké zdivo jako podklad je nevhodné, nutno dodatečně odizolovat
 • zasolené zdivo jako podklad nevhodné
 • tvorba plísní na navazujících konstrukcích, podchlazovaných vnitřním zateplením (při podmínkách nižších než je rosný bod)
 • systém větrání objektu po provedení vnitřního zateplení (přirozené, nucené)
 • systém a způsob rozmístění zařizovacích předmětů po provedení vnitřního zateplení (zabezpečit mezeru pro odvětrání,..)
 • odolnost povrchu fasády proti dešťové vodě, fasáda nesmí být nadměrně nasákavá

8) XY poskytuje R informace:

 • zda si bude zateplení realizovat
 • svépomocí
 • firmou, kterou již má
 • firmou, kterou si nechá doporučit

R organizuje vyškolení zpracovatelské firmy a dozor během provádění vnitřního zateplení.

Mnohdy možnost realizovat zateplení v interiéru svádí k posunu akce zateplení interiéru do zimních měsíců. Zde musíme citlivě posoudit situaci - vnitřním zateplením se v chladných měsících „přesouvají mínusové teploty“ k vnitřnímu líci zdiva. Tyto mínusové teploty je možno obtížně eliminovat vytápěním uvnitř místnosti. V některých případech lepidlo nemá možnost vysychat a tuhnout při předepsaných teplotách
nad +5 ºC. Předem nevyhřáté zdivo za mrazů nemůžeme zateplovat zevnitř.


Tato aktualita je ke stažení zde: Jak v praxi plánovat a realizovat vnitřní zateplení, aby fungovalo správně