Poradna - odstraňování plísní - krátkodobé odstranění plísní

20.1.2014

Když se chceme zbavit plísně, je dobré si položit otázku, zda chceme plísně odstranit na krátkou dobu, nebo trvale. Krátkodobé odstranění plísní je oproti dlouhodobému odstranění zpravidla jednodušší a méně finančně nákladné.

V následujícím si dovolím prezentovat svůj osobní názor na metody krátkodobého odstraňování plísní a zorientovat tak zájemce v této problematice. V některé z příštích „poraden“ se budeme zabývat metodami trvalého odstranění plísní.

V následujícím se věnujeme „lidovým“ receptům, odstraňovačům plísní, barvám s protiplísňovým účinkem a biologickým odstraňovačům plísní.

Plísně – „lidové“ recepty na odstranění

Bílý vinný ocet je díky desinfekčním vlastnostem, nízké ceně a šetrnosti k životnímu prostředí téměř ideálním domácím čistícím prostředkem.

Chcete-li, sáhněte po bílém vinném octu. Lze ho použít bez většího větrání a také ho můžete nanášet přímo na postižené místo - na sanitu, obklady, oblečení, nábytek, lakované povrchy, igelitové závěsy .... nechte hodinu působit a potom zbytky plísně za vlhka setřete.

Pokud je plísně hodně, použijte ho neředěný. Na lehčí případy v poměru1:1 naředěného vodou. Pokud se vám tvoří plíseň na spodních stranách koberců nalijte ocet do rozprašovače a ze spodní strany je zlehka postříkejte. Ocet navíc na sebe váže nepříjemné zápachy.

Účinky použití octu proti plísni mají pouze krátkodobý charakter (ale to mají Savo, nebo jiné chemické odstraňovač plísně a protiplísňové barvy také) . Při styku octu s omítkou, nebo zdivem obsahujícím vápno se kyselina octová účinkem vápna brzy neutralizuje. Po octu zbylé organické látky mohou bohužel sloužit jako výživa plísním.

Stejně tak můžete použít roztok boraxu a octa.

Plíseň odstraníme roztokem složeným z 3 lžic bílého octa, 1 lžičky boraxu a 2 šálků horké vody. Nastříkat na stěny, obklady a pod .... nechte hodinu působit a potom zbytky plísně za vlhka setřete.

Také TeaTree Oil může být velmi efektivní při odstraňování plísní a bakterií. Připraví se roztok obsahující lžíci TT oleje a jeden šálek vody. Tímto roztokem pomocí rozprašovače postříkejte postižená místa. Po hodině setřít za mokra zbytky plísně.

Odstraňovače plísní

Odstraňovače plísní můžeme rozdělit podle toho, jakou hlavní účinnou látku odstraňovače používají – chlór (chlorid sodný, chlornan sodný), hydroxid sodný, uhličitan sodný, formaldehyd, peroxid vodíku, peroxid vodíku s přídavky těžkých kovů, kationty amoniaku, alkohol, etanol, ocet, roztoky ovocné kyseliny ...

Běžný spotřebitel, který si chce odstraňovač plísní zakoupit, hodnotí odstraňovače také podle ceny. Dovolím si proto rozdělit odstraňovače plísní zhruba podle ceny. Vyjde mi celkem jednoduché rozdělení – cenově výhodné odstraňovače v cenové relaci od 50 Kč do 250 Kč za balení 0,5 litru – laciné odstraňovače. Druhou skupinou budou dražší odstraňovače, balení 0,5 litru za více jak 250 Kč.

V České republice jsou nejvíce rozšířeny a zákazníky cenově akceptovány laciné odstraňovače.

Nejvíce používaným odstraňovačem plísní je přípravek Savo. Savo patří do skupiny odstraňovačů, které jako účinnou látku používají chlornan sodný.

Savo je velmi dobře prodávaný výrobek sloužící mimo jiné k odstraňování plísní prodávající se pod názvem „SAVO proti plísním“. Podle výrobce výborně účinkuje proti vegetativním formám plísní, kvasinkám, řasám a má dezinfekční účinek. Je dodáván v mechanickém rozprašovači, který zajišťuje snadnou manipulaci a usnadňuje likvidaci plísní i na obtížně přístupných místech.

Savo má určitě svou nezastupitelnou roli při problémech velkého rozsahu jako jsou povodně, epidemie, problémy většího rozsahu, atd. V takovýchto případech je nutno jednat rychle a jít i na kompromisy.

Pro případy plísní menšího rozsahu v obytných a pracovních prostorech bych doporučoval být zdrženlivější a seznámit se i s jinými možnostmi krátkodobého odstraňování plísní a ty použít. Proč?

Značka Savo je velice dobře marketingově ceněna. Výrobce přípravku Savo v posledních letech inovuje komunikaci stěžejní značky Savo jako čističů pro domácnost. Výrobce za reklamu a aktivní marketingová opatření pro značky Savo a Biolit v posledních letech utratil zhruba 95,5 milionů korun.

Zdroj:

Savo obsahuje mimo hydroxidu sodného i chlornan sodný, který se rozkládá na chlorid sodný (kuchyňská sůl) a na vodu. Voda se odpaří, sůl zůstane. Sůl je hydroskopická a váže na sebe další vlhkost obsaženou ve vzduchu ve formě páry, znovu vzniká voda. Ošetřené místo tedy rychleji zvlhne a opět se vytvoří plíseň. Platí – kde je voda, tam je plíseň – kde voda není, tam není ani plíseň. Savo je v tomto případě kontraproduktivní a ještě více podporuje růst plísní díky tomu, že plísně paradoxně zásobuje vodou/vlhkostí. Ironie?

Savo proti plísním se prodává v balení 0,5 litru, které je zákazníkům nabízeno jako rozprašovač. Tzn. při aplikaci se Savo může rozprašovat do vzduchu ve formě aerosolu, a tak se aplikuje na cílové místo.

Bezpečnostní list na přípravek Savo obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.

V Bezpečnostním listu se mimo jiné o Savu proti plísním dočteme následující informace - Nevdechujte aerosoly – Směs dráždí oči a kůži, uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami a je vysoce toxická pro vodní organismy (biocidní účinky a působení chloru, zvýšení alkality) - Zabraňte uvolnění do životního prostředí - Se směsí pracovat v místech, kde je zabezpečeno dostatečné větrání, používat osobní ochranné prostředky a zabraňovat nadbytečné kontaminaci pracovníků směsí - Výrobek je určen pro specializované průmyslové účely

Zdroj:

Produkty na bázi chlóru jsou obvykle kombinovány s dalšími účinnými látkami jako je hydroxid sodný, uhličitan sodný, formaldehyd ...

Obvykle při třetím použití těchto odstraňovačů se stávají desítky procent plísní na ploše proti těmto rezistentní – následovně odolávají očekávaným protiplísňovým účinkům těchto odstraňovačů. Neničí mykotoxiny a alergeny.

Sloučeniny chloru – konkrétně chlornan sodný, vylučuje po aplikaci do vzduchu chloroform, který je toxický. Leptá sliznice našeho dýchacího ústrojí, ve vyšších koncentracích způsobuje ospalost, malátnost, bolesti hlavy ...

Díky tomu, že sloučeniny chloru nám přirozeně páchnou (inteligence těla nám velí vyhnout se jim), mohou je výrobci opatřovat různými organickými látkami – tenzidy, parfemací a ty spolu s chlornanem sodným mohou dát vzniknout chlorovaným těkavým organickým sloučeninám. Tyto sloučeniny umocňují efekt chloroformu a zvyšují riziko karcinogenního bujení našich buněk. Pouhým vdechováním mohou zvyšovat potenciál onemocnění rakovinou.

Díky výrobním nákladům na odstraňovače plísní, kde účinnou látkou mohou být chlorid sodný, chlornan sodný, hydroxid sodný, uhličitan sodný, formaldehyd ... patří tyto zpravidla do cenové skupiny laciných odstraňovačů. Daní za nízkou cenu mohou být nepříjemné vedlejší účinky těchto přípravků. V bezpečnostních popisech se setkáme s výrazy o toxicitě a dráždivých účincích. Na etiketách, nebo v Bezpečnostních listech se zpravidla označují značkou

Označení "Dráždivý"

Odstraňovače používající jako účinnou látku peroxid vodíku v koncentracích 10 % - 50 % mohou ještě patřit do skupiny laciných odstraňovačů. Kyslík je obdobně jako chlor silné oxidační činidlo a ničí zpravidla buněčnou membránu plísně, což vede ke ztrátě struktury buňky plísně a následnému zahubení buňky plísně. Nepříjemnou vlastností těchto odstraňovačů je používání velké koncentrace peroxidu – odstraňovač má nežádoucí silné oxidační vlastnosti vedoucí k problémům s korozí a náchylnosti k hořlavosti. Neničí mykotoxiny a alergeny. Na etiketách, nebo v Bezpečnostních listech se zpravidla označují značkou

Označení "Peroxid"

Další skupinou odstraňovačů plísní jsou odstraňovače na bázi peroxidu vodíku s přídavky nanočástic stříbra. Stříbro v této formě je schopno usmrcovat jednobuněčné organismy. Riziko používání stříbra je v tom, že jeho účinek je natolik širokospektrální, že může usmrtit i mikroby žijící ve funkční potřebné symbióze s lidským tělem. Následek útoku stříbra na přátelské mikroby v lidském těle není vyloženě nebezpečný, ale nelze jej ignorovat. Vybalancovat množství použitých nanočástic stříbra tak, aby zničilo plísně na zdi a přitom bylo plně bezpečné pro lidské tělo, je v tomto případě velmi důležité. Tento typ odstraňovače si k odstranění plísní zpravidla vyžaduje opakované použití, což může být uživatelsky nepříjemné z hlediska větší spotřeby materiálu a potřeby delšího času. Neničí mykotoxiny a alergeny. Většina odstraňovačů plísní z této skupiny již nepatří do laciných odstraňovačů.

Odstraňovače na bázi kvartérních amoniových sloučenin se převážně používají k dezinfekci a dezodoraci. Mají také fungicidní účinek na široké spektrum plísní. Bohužel tyto odstraňovače jsou určeny pouze pro pevné neporézní povrchy, mají silné odmašťovací účinky a působí dráždivě. Neničí mykotoxiny a alergeny. Patří do skupiny cenově dražších odstraňovačů. Na etiketách, nebo v Bezpečnostních listech se zpravidla označují značkou

Označení "Dráždivý"

Odstraňovače na bázi alkoholu. Alkoholy se používají převážně na desinfekci, ale mají i protiplísňový účinek. Mezi nejvíce používanými jsou etanol, butanol a isopropanol. Zpravidla se musí pracovat s vysokými koncentracemi alkoholu. Tyto odstraňovače se používají hlavně v knihovnách a archivech. Nevýhodou je velmi špatná účinnost při ničení spor plísní. Neničí mykotoxiny a alergeny. Na etiketách, nebo v Bezpečnostních listech se zpravidla označují značkou

Označení "Peroxid"

Odstraňovač plísní a spor na bázi kyseliny ovocné s peroxidem vodíku v koncentraci od 1 % do 5 %. Skupina těchto odstraňovačů je velice příjemná v tom, že se nejedná o nebezpečnou látku, nepodléhá bezpečnostnímu značení. Není nebezpečný zdraví člověka ani zvířat. Neobsahuje chlor (chlorid sodný, chlornan sodný), hydroxid sodný, uhličitan sodný, formaldehyd, stříbro, kationty amoniaku ani alkohol. Mechanismus působení odstraňovače zajistí fakt, že se plíseň nemůže stát rezistentní na tento odstraňovač. Odstraňovač plísní a spor ničí plísně, deaktivuje alergeny a mykotoxiny, má desinfekční účinky. Odstraňovače jsou uživatelsky příjemné a při používání jsou bezpečné, což ocení hlavně domácnosti s dětmi. Na českém trhu je dostupný Odstraňovač plísní a spor SUS od firmy redstone. Daní za výše uvedený komfort a účinnost je vyšší cena, která se pohybuje mezi 500 až 600 Kč za balení 0,5 litru postačující na plochu 6 – 7 m2. SUS je odzkoušen na účinnost a nezávadnost Státním zdravotním ústavem.

Protiplísňové malířské nátěry

Vápno

Až uslyšíte, že vápno je díky vysoké hodnotě pH schopno zabránit opětovnému napadení plísní, tak vám doporučuji vzít tuto informaci s rezervou.

Je ale pravda, že správný druh vápenného nátěru je neocenitelný a fungující pomocník proti plísni. Není to ale pomocník, který vám dopomůže od plísně natrvalo. Vápenné nátěry z vyleželého vzdušného vápna s minimálním množstvím přísad vám budou dobrým pomocníkem a v trvání protiplísňového účinku předčí všechny obvykle v současnosti používané protiplísňové nátěry. Správně fungující vápenný nátěr je náročnější na přípravu podkladu a aplikaci. V případě potřeby vám rádi poradíme, jaký správný vápenný nátěr proti plísním použít, jak připravit podklad a jak nátěr aplikovat. Můžete si zvolit i barevný odstín. Fakta mluví za vše – vzdušné vápno se v českých zemích používá již od 10. století a bude se používat i nadále.

Ostatní protiplísňové malířské nátěry

Zjednodušeně řečeno - většina těchto nátěrů vznikla tak, že se do stávajících nátěrů přidávají přísady, které hubí plísně a po jistý čas nedávají plísním šanci vzniknout. Správný účinek většiny nátěrů v podmínkách příznivých pro plísně se projevuje v řádů měsíců. Po této době z nátěrů tyto účinné zpravidla látky vymizí, nebo ztratí původní účinnost. Jako účinné látky se nejvíce používají fungicidy. Fungicidy jsou pesticidy, které mají většinou negativní vliv na fungování ekosystému a zdraví člověka. Ve wikipedii se dozvíme, že se jedná o jedy. V poslední době se používají do protiplísňových nátěrů přísady stříbra. Již méně je rozšířena skutečnost, že stříbro je nebezpečná závadná látka náležící do skupiny kovů a je toxická pro vodní prostředí. V Evropě se chystá zákaz nátěrů obsahujících stříbro.

Houby a enzymy – biologické odstraňovače plísní

Plíseň je nesystematické označení pro houby. Existuje tzv. Chytrá houba neboli latinsky Pythium oligandrum. Houba, která požírá své příbuzné. Pythium oligandrum je živý organismus, který požírá právě plísně na zdech, pod nehty, nebo na zahrádce, aniž by ohrozil lidi či přírodu.Po jejím nasazení začne tato houba plíseň potlačovat. Když dojde k likvidaci plísně, houba se v podstatě "zakuklí do semínka" a vyčkává, jestli plíseň znovu nezaútočí.

Její životnost ale není neomezená. Nemůže být dlouhodobě vystavena velkému množství vody. Nemůže vyřešit odstranění plísní navždy.

Enzymy a bakterie se také používají zpravidla ve formě roztoků jako prostředek proti plísním v domácnosti. Do kategorie protiplísňových prostředků se většinou dostaly jako odnož svého hlavního pole působení – biologické čističe a odstraňovače zápachu. Více se jedná o prostředek na eliminaci vlivu plísní, než o odstraňovač plísní v pravém slova smyslu. Jedná se o prostředky, které nejsou škodlivé vůči lidem a životnímu prostředí. Nižší a pomalejší účinnost při odstraňování plísní je daň za ekologii a lidské zdraví.

Nakonec jedna rada – nikdy neodstraňujte plísně z povrchu například zdi, nábytku, atd. za sucha. Vždy je lepší plíseň odstranit otřením, škrábáním, nebo omytím za mokra. Když je povrch plísní suchý, tak se při odstraňování z plísně uvolňují zdraví škodlivé částice pronikající do dýchacích cest a sliznic.

Příští pojednání bude o metodách trvalého odstranění plísní. Dá se říci, že platí - nic na světě nevzniklo, aby to nemělo svou příčinu. Metody a systémy trvalého odstranění plísní pracují na principu odstranění příčiny vzniku plísní. Příčina vzniku plísní je vlhkost, voda. Když plíseň nemá vodu, tak zahyne. Když nedáme plísni šanci mít vodu, tak ani nevznikne.

Kdo se již nemůže dočkat, může si nějaké informace dozvědět na webových odkazech:

Tato aktualita ke stažení: Poradna - odstraňování plísní - krátkodobé odstranění plísní.pdf