10 pravidel proti vzniku plísní v bytě v chladných měsících roku

  7.4.2020  |    Ing. Jaroslav Zima  823

… kde je vlhko, tam je plíseň (kde je sucho, tam plíseň nevznikne)
… správně topit a větrat
… správně větrat při topení

  1. Opravdu stoprocentní zabránění vzniku plísní je technicky možné, ale velmi často hodně drahé. Proto je důležitá prevence vzniku plísní. I po odstranění plísní je nutno dodržovat pravidla prevence.
  2. Pokuste se odebrat plísni „potravu“. Plíseň „má ráda“ tapety, lepidlo na tapety, textil, dřevo, prach z domácnosti. V případě, že se k tomu přidá vlhkost a nežádoucí kondenzace vzdušné vlhkosti, tak je vznik plísní téměř jistý. Mějte na paměti, že spory plísní jsou lidským okem neviditelné a poletují všude kolem nás.
  3. Kontrolujte relativní vlhkost vzduchu v místnostech pokojovým vlhkoměrem, který ukazuje správné hodnoty relativní vlhkosti vzduchu. Optimální relativní vlhkost vzduchu v místnosti v chladných měsících roku je 50 %.
  4. Oddělte v bytě „teplo“ a „chladno“/“vlhko“ a „sucho“ tak, aby se nedostal vlhký teplý vzduch od studených místností a tam zkondenzoval (kondenzace vzdušné vlhkosti na chladných plochách). To znamená – zavírat dveře.
  5. Uvědomte si, kdo a co odevzdává do ovzduší v bytě vodu (dýchání, vaření, sprchování, sušení prádla v bytě, pokojové květiny, akvária …). Teplý vzduch je schopen přijmout více vodních par a tím se zvyšuje relativní vlhkost vzduchu v bytě. V případě, že povrchy v bytě mají totožnou nebo nižší teplotu než je teplota rosného bodu, dochází k nežádoucí kondenzaci a vzniku plísní.
  6. Větrání v bytě může vést k tepelným ztrátám, ale větrání bytu je z hygienického hlediska nepostradatelné. Výměnou teplého vlhkého vzduchu v bytě za studený suchý vzduch z venku dochází ke snižování relativní vlhkosti vzduchu v bytě. Nemějte přehnaný strach z tepelných ztrát – uvědomte si, že při udržování teploty suchého vzduchu je potřeba vynaložit méně energie než při udržování teploty vlhkého vzduchu.
  7. V chladných měsících roku nevětrejte pomocí oken pootevřením křídla okna do polohy „na ventilačku“. Tato poloha křídla okna nezaručuje optimální výměnu vzduchu a vede spíše k nežádoucím tepelným ztrátám než ke správnému vyvětrání bytu. Takový způsob větrání v chladných měsících roku vede spíše ke vzniku biotického napadení a plísní na fasádě nad oknem a ke vzniku plísní v horních částech ostění okna. Větrejte průvanem.
  8. Povrchy stěn a stropů bytu musí být natolik teplé, aby jejich teplota neklesla pod teplotu rosného bodu vzduchu v bytě. Musí se topit. Nábytek a zařizovací předměty nesmí být umístěny velmi blízko stěnám, které tvoří obvodový plášť budovy. Nábytek a zařizovací předměty nesmí bránit tepelnému záření a proudění teplého vzduchu v bytě.
  9. Zabudováním nových oken obvykle dochází k hermetickému uzavření bytu. Potom musíte této nové situaci přizpůsobit návyky větrání bytu, nebo větrat jiným způsobem (nucené větrání například pomocí rekuperace apod.)
  10. Když se v bytě vyskytne nežádoucí plíseň, je důležité najít příčinu vzniku plísně a příčinu odstranit. Požádejte o spolupráci certifikovaného odborníka na sanaci plísní.

Ing. Jaroslav Zima

Certifikovaný znalec v oboru sanace plísní (TÜV)

+420 602 221 220

moc.liamg@nasne.amiz