Účinná šetrná dezinfekce ovzduší a povrchů v interiérech pomocí aktivovaného kyslíku

  22.4.2020  |    Ing. Jaroslav Zima  531

Již řadu let pomáhá společnost ENSAN s.r.o. vytvářet zdravé prostředí a chránit zdraví svých klientů v rámci sanace plísní a odstraňování nežádoucích zápachů v interiérech pomocí ochranné dezinfekce plynem - aktivovaným kyslíkem.


Aktivovaný kyslík (někdy nazývaný jako ozon) je nejsilnější a nejúčinnější dezinfekce na světě, která se dá vyrobit technickou cestou. Schopnost aktivovaného kyslíku zabíjet viry nabyla právě v době téměř nekontrolovatelného šíření nemoci COVID-19 na významu. Zjednodušeně vyjádřeno - aktivovaný kyslík při správné dávce množství a při správně zvoleném času expozice je schopen ničit viry typu SARS. 

Jsme názoru, že prevence nemoci COVID-19 je důležitá. Jednorázová či opakovaná ochranná dezinfekce pomocí aktivovaného kyslíku je správná cesta k hygienické ochraně zdraví uživatelů těchto prostorů. Společnost ENSAN s.r.o. začala nabízet službu ochranné dezinfekce ovzduší a ploch v interiérech pomocí aktivovaného kyslíku jako příspěvek ke zlepšení celkové hygienické situace u nás.

Kamarád mi říkal: "Proč do toho jdeš? Dnes se s firmami nabízející ozonování roztrhl pytel." Můj názor je, že před několika měsíci nikdo u nás nenosil roušky, protože to nebylo potřeba. V současnosti je nošení roušek potřebné. Obdobně je to i s nabízením služeb dezinfekce ozonováním. Tato služba nebyla v minulosti tolik potřeba a nyní je situace jiná.

Naše společnost má výhodu, že máme s technologií ochranné dezinfekce letitou praxí prověřené zkušenosti, disponujeme nadstandardní kapacitou kvalitních generátorů produkujících aktivovaný kyslík, jsme schopni pracovat rychle v malých i velmi velkých prostorech určených k dezinfekci. Známe, v čem může spočívat nebezpečí neprofesionálního použití O3 a neriskujeme.

Postupně oslovujeme obecní úřady v našem regionu s nabídkou bezplatných služeb ochranné dezinfekce pomocí aktivovaného kyslíku (prostory OÚ, škol, školek, zdravotních zařízení a dalších prostorů ve správě OÚ).


Jak to funguje?

Vaše poptávka - obratem naše nabídka - vaše objednávka - naše realizace.

Realizace = instalace generátoru aktivovaného kyslíku > provedení ochranné dezinfekce v závislosti na velikosti prostoru obvykle v trvání od 15 do 60 minut > vyvětrání prostoru 

Cenové nabídky jsou rychlé, individuální a přizpůsobeny konkrétním požadavkům zákazníka.


Poznámky:

  • v místě provádění dezinfekce musí být elektrická přípojka 220-240 V - 50/60 Hz a relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit hodnotu 70 %. U velkých objektů jsou požadavky individuální.
  • dezinfekci automobilů neprovádíme


Informace nonstop na:
+420 602 130 130
moc.liamg@nasne.amiz
Ing. Jaroslav Zima
Certifikovaný inspektor nemovitostí, číslo certifikace 00063 AIN (Asociace inspektorů nemovitostí)
Certifikovaný znalec v oboru sanace plísní (TÜV)
Certifikovaný člen České společnosti pro odvlhčování staveb, číslo certifikace 014 (ČSOS)