Jaký odstraňovač plísní zvolit na likvidaci plísní?

27.11.2019

Kde hledat pomoc po zjištění nežádoucího vzniku plísní, když nejsem odborník? Jak začít? Koho oslovit? Jak plísně správně odstranit? ... to jsou otázky, které si obvykle klade majitel, investor, uživatel stavby při zjištění plísní ve stavbě.

Obvykle se jedná o odstranění plísní v bytě bytového domu, v prostorech rodinného domu. Může jít o případy skladů, výroben, provozů restauračních zařízení ...

Sanací plísní se zabývám od roku 2005. Výběr z mých referencí:
Sanace plísní - reference:

V následujícím popisuji mé zkušenosti a zobecněné zkušenosti odborníků z branže i mimo hranice České republiky, z Evropy. Berte to jako mou dobře míněnou radu vycházející z nejaktuálnějších zkušeností.

V případě, že zjistíte výskyt plísní, je dobré se poradit – za bezplatnou radu nic nedáte.

V každém případě nabízím bezplatnou pomoc ve formě bezplatné poradenské linky SOS HOTLINE NONSTOP - STOP PLÍSNÍM: +420 602 130 130 (nepotřebuji navštívit místa postižená plísněmi, vycházím z informací získaných po telefonu).

Při odstraňování plísní je dobré si uvědomit, že

 • plísně uvnitř stavby představují potenciální vážné zdravotní nebezpečí pro uživatele prostorů i pro ty, kteří plísně odstraňují, pro ty zvídané je více informací v aktualitě:
  Nebezpečné plísně - proč jsou plísně v pobytových prostorech člověka nebezpečné?
 • odstranění plísní by mělo znamenat úplné fyzické odstranění „těla“ plísní z povrchu (usmrcení plísní, jejich mycelia a spor), jinak nebudou nežádoucí projevy plísní odstraněny a budou se znovu opakovat
 • téměř všechny na českém trhu nabízení odstraňovače plísní jsou na bázi chemických látek, které nejsou příznivé k lidskému organismu (obsahují chlór, těžké kovy – stříbro, amoniové sloučeniny vydávané za „bezchlórové“ ...), tomu odpovídá i povinné značení na obalech odstraňovačů (dráždivý, nebezpečný pro životní prostředí, žíravý, vysoce hořlavý ...).
 • je třeba zvážit použití obvyklých protiplísňových odstraňovačů na chemické bázi, které se zakoupí v běžných obchodech. Obvykle používané chemické přípravky a jsou laciné. V převážné většině případů tyto přípravky vnáší do prostředí bytu látky nepříznivé pro zdraví uživatelů bytu (chlór, formaldehydy, těžké kovy …) a mnohdy kontraproduktivně napomáhají opakovanému vzniku plísní ve větším rozsahu než původním.
 • uživatel běžného odstraňovače plísní na bázi chlornanu sodného netuší co se děje při aplikaci na například na omítku... ) - chlornan sodný, se po aplikaci rozkládá na chlorid sodný a vodu. Chlorid sodný (kuchyňská sůl) je silně hydroskopický (váže na sebe vzdušnou vlhkost a vodu z okolí aplikace). Kde je voda, tam je plíseň. Sebereme-li plísni vodu, přestane existovat. Cílem je tedy mít místo aplikace odstraňovače následně dlouhodobě suché. Po aplikaci odstraňovače plísní na bázi chlornanu sodného sice plíseň „vybělíme“ a krátkodobě odstraníme, ale místo aplikace bude dlouhodobě vykazovat zvýšenou vlhkost a tím se následně vytváří ideální podmínky pro vznik nové plísně. Čím intenzivněji budeme tento odstraňovač na postižené místo aplikovat, tím větší množství chloridu sodného a vody se bude usazovat na povrch. Povrch bude více mokrý a tím více bude místo aplikace náchylnější k následnému vzniku plísní.

Ironie? V tomto případě odstraňujeme plíseň protiplísňovým prostředkem, který nám po jeho aplikaci vytváří ještě příznivější podmínky pro růst plísně nové.

Díky výrobním nákladům na odstraňovače plísní, kde účinnou látkou mohou být chlornan sodný, hydroxid sodný, uhličitan sodný, formaldehyd ... patří tyto prostředky zpravidla do cenové skupiny levných odstraňovačů. Daní za nízkou cenu mohou být nepříjemné vedlejší účinky těchto přípravků na lidský organismus. V bezpečnostních popisech se setkáme s výrazy o toxicitě a dráždivých účincích. Na etiketách nebo v Bezpečnostních listech se zpravidla označují oranžovou značkou DRÁŽDIVÝ.

 • například při použití roztoku chlornanu sodného, běžně známého jako chlorové bělidlo (Savo), často používané k dezinfekci a jako bělicí činidlo nastane po aplikaci efekt vybělení plísní. Plísně po vybělení mohou vyvolat optický dojem, že „zmizely, plíseň je odstraněna, všechno je tedy v pořádku“. Opak je pravdou.
 • většina odstraňovačů plísní nabízených na českém trhu pracuje na bázi biocidů. Biocid je látka k hubení lidem a rostlinám škodlivých organismů ... fungicidy ... jedná se o chemické jedy s větší nebo menší účinností). Chcete tyto odstraňovače plísní používat doma nebo v prostorech, ve kterých trávíte většinu času? Je to vaše volba.
 • při výskytu plísní na celkové ploše větší jak 0,5 m2 doporučuji nechat odstranění plísní na profesionálech, jinak hrozí zdravotní rizika. Tato investice se vyplatí.
 • odstranění plísní pomocí odstraňovače plísní je pouze jeden z obvykle prvních kroků nutných k sanaci plísní, následovat by mělo vyhledání příčiny vzniku plísní, odstranění této příčiny, dodržování preventivních opatření zabraňujících následnému vzniku plísní a kontrola účinnosti přijatých protiplísňových opatření
 • pro ty zvídavější je více informací na:
  Poradna - odstraňování plísní - krátkodobé odstranění plísní

Nejnovější stav poznatků 33 evropských odborníků z oboru mikrobiologie a expertů na odstraňování plísní, na kterém se všichni sjednotili v roce 2016 je možno vyjádřit následovně:

Existuje pouze málo systematických prací dokumentujících účinek biocidů na stavební materiály zasažené plísní. Existuje pouze několik zpráv z praxe, které nejsou závislé na firmách vyrábějící biocidní přípravky na plísně. To znamená bez marketingového podtextu zvyšujícím zájem o tyto výrobky. Několik nezávislých studií dokládá fakta o tom, že ve většině případů nemá použití biocidních přípravků na plísně žádaný nebo dlouhodobě žádaný účinek na plísně na stavebních materiálech. V závislosti na druhu plísní nebo bakterií, v závislosti na obsahu vlhkosti a teplotě mohou některé biocidy pouze zpomalit nebo redukovatrůst plísní. V žádném případě není možno očekávat výraznou redukci biomasy plísně. Výjimku představuje peroxid vodíku působící silně oxidačními účinky.“

S tímto názorem se ztotožňuji.

Mé doporučení:

Na českém trhu je možno od roku 2008 zakoupit odstraňovač plísní pod názvem Odstraňovač plísní a spor redstone SUS. Tento odstraňovač pracuje na bázi účinné látky peroxidu vodíku a plísně zahubí díky silně oxidačním účinkům. SUS není klasifikován jako nebezpečná látka. Účinnost při odstraňování plísní a zdravotní nezávadnost na lidský organismus je možno doložit odborným posudkem Státního zdravotního ústavu.

Odstraňovač plísní a spor redstone SUS se úmyslně neprodává volně v obchodních sítích, prodává se na individuální vyžádání přes e-shop. Proč? Odstraňovač plísní a spor redstone SUS se prodává „s bezplatným poradenstvím“ tak, aby bylo zajištěno správné použití odstraňovače a tak byla zajištěna 100%ní spokojenost zákazníka.

Orientační cena Odstraňovače plísní a spor redstone SUS je 550,- až 650,- Kč včetně DPH za balení 0,5 litru. Balení 0,5 litru obvykle vystačí na likvidaci plísní na ploše cca 5 m2.

Více informací o Odstraňovači plísní a spor redstone SUS najdete na adrese:
Odstraňovač plísní redstone SUS

nebo na telefonu 602 221 220.

Ing. Jaroslav Zima
Certifikovaný inspektor nemovitostní, číslo certifikace 00063 AIN
Člen Asociace inspektorů nemovitostí
Certifikovaný člen České společnosti pro odvlhčování staveb, číslo certifikace 014 ČSOS


moc.liamg@nasne.amiz
+420 602 221 220

www.ensan.cz
www.redstone.cz

Tato aktualita ke stažení: Aktualita_8-2016-jaky_odstranovac_plisne_zvolit-271116.pdf